Home / AKTIVITEITEN / Op besite by twa skoallen

Op besite by twa skoallen

Yn maaie 2012 krige Auck de útnoeging om ris mei de bern fan de heechste groepen fan de basisskoallen fan Ferwert en Boksum te praten.

It soe ommers de heechste tiid wêze om mear Glitter en Glamour yn de boeken te triuwen.

It waard in poerbêst petear, en Auck hat allegearre ideeën opdien…

 

About inyourface

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *